Κυριακή, 27 Οκτωβρίου 2013

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ!!!
ΤΕΛΙΚΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 2-3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΥΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΣΤΗ 

ΒΕΡΓΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ...ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΝΕΑ

ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΕΨΕΙΣ ΣΕ

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!!!